Розвиток промисловості

Промисловий комплекс області налічує 336 великих та середніх підприємств. Частка підприємств у структурі обсягу реалізованої продукції за видами промислової діяльності:


- харчова промисловість (29.4%);


- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (31.7%);


- виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої металевої мінеральної продукції (13.0%);


- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність ( 9.4%);


- машинобудівна промисловість ( 5.3%);


- металургійна промисловість ( 4.5%);


- хімічна промисловість (1,5%);


- фармацевтична промисловість ( 1,4%);


- легка промисловість (0,5%);


- добувна промисловість (0,4%). Середня чисельність працюючих на промислових підприємствах за 2017 рік склала 84,4 тис.осіб Середня заробітна плата штатного працівника у промисловості склала 8300 грн. (у лютому 2018 року) Індекс промислового виробництва склав: - у січні-березні 2018 року – 111,6 % (по Україні – 3 місце) Реалізовано промислової продукції у відпускних цінах підприємств у січні-березні 2018 року – 27,8 млрд.грн. (по Україні – 7 місце). 

Популярне
Останні новини