Засіданняробочої групи з впровадження підходів смарт-спеціалізації у Київській областіЗ метою забезпечення потреби у постійних контактах з представниками наукових закладів у ході розроблення проектів Стратегії розвитку Київської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з її реалізації у 2021-2023 роках у департаменті економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації створено робочу групу з впровадження підходів смарт-спеціалізації у Київській області (далі – робоча група), до складу якої увійшли працівники департаменту та співробітники Інституту економіки та прогнозування НАН України та Інституту економіки промисловості НАН України.

30 липня 2019 року відбулося перше засідання робочої групи, на якому розглянуто результати кількісного картографічного аналізу - першого етапу аналізу регіональної економіки за методикою Спільного дослідницького центру (JRC) Європейського Союзу «Mapping economic and innovation potential» («Відображення економічного та інноваційного потенціалу»).

Метою аналізу є оцінка існуючих ресурсів регіону та перспектив щодо його подальшого розвитку із врахуванням інноваційної складової.

Членами робочої групи було також обговорено подальші кроки щодо проведення наступного етапу – якісного аналізу, який передбачає проведення опитування суб′єктів підприємницької діяльності щодо перспектив розвитку регіону та окремих видів економічної діяльності, а також робочих зустрічей (фокус-груп) з представниками влади, бізнесу, науки та громадськості з розгляду пріоритетних напрямів смарт-спеціалізації Київської області.

Популярне
Останні новини